Ugrás a tartalomhoz

Sablon:Cite book

A szabad hírforrás, melyet bárki szerkeszthet!

Sablon:Sablonmester-XML

A sablonról [sablondok. infó] [szerkesztés]

A sablon a források idézésére szolgáló sablonok egyike, könyvek idézésére való. Ha más wikiből másolod át, ne felejtsd el, hogy a magyar változatban a dátum nem tartalmazhat interwikilinket!

A sablon automatikusan beilleszt az oldalba egy COinS taget, aminek segítségével a hivatkozásrendszerező eszközök, mint például a Zotero, automatikusan fel tudják ismerni.

Sablon:Hivatkozássablonok

Használat

Minden mezőt kisbetűkkel kell kitölteni.

A használatához célszerű az alábbiakban szereplő egyik üres mintát lemásolni. Az egyes mezők elválasztására a „|” jel használatos (idézőjelek nélkül). A kitöltés után üresen maradt mezőket érdemes törölni, mert a későbbiekben a szerkesztés során zavart okozhatnak.

Az id mezőben nincs szükség sablon használatára, ha az ISBN kerül bele. Az ISBN kulcsszót az ISBN számtól egy szóközzel kell elválasztani. Az ISSN, az LCC és más azonosító számok megadására külön sablonok szolgálnak.

Lásd még a mezők ismertetése fejezetet.

Teljes változat (a cikk szövegébe való bemásolás után, a kitöltésre nem kerülő mezők törlendők)
{{cite book |last= |first= |authorlink= |coauthors= |editor= |others= |title= |origdate= |origyear= |origmonth= |url= |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition= |date= |year= |month= |publisher= |location= |language= |id= |doi = |pages= |chapter= |chapterurl= |quote = }}
Leggyakrabban használt mezők (a kitöltése után kevesebb szükségtelen mezőt kell törölni)
{{cite book |last= |first= |authorlink= |coauthors= |title= |year= |publisher= |location= |id= }}
1. Példa

{{cite book |last= Dawkins |first= Richard |others= ford. [[Síklaki István]] |title= [[Az önző gén]] |publisher= Kossuth |year= 2005 |id= ISBN 9630946106 |edition= 2. bőv. kiadás }}

Dawkins, Richard (2005). Az önző gén, ford. Síklaki István, 2. bőv. kiadás, Kossuth. ISBN 9630946106. 

2. Példa
{{cite book
 |author= Simonyi Károly
 |authorlink= Simonyi Károly
 |title= [[A fizika kultúrtörténete (könyv)|A fizika kultúrtörténete]]
 |publisher= Akadémiai Kiadó
 |year= 1998
 |edition= 4. átd. kiadás
 |id= ISBN 9630575612}}

Simonyi Károly (1998). A fizika kultúrtörténete, 4. átd. kiadás, Akadémiai Kiadó. ISBN 9630575612. 

Teljes sablon Előfeltételek és rövid ismertető  
  
  
 {{cite book
 | last = 
 | first = 
 | authorlink = 
 | coauthors = 
 | editor = 
 | others = 
 | title = 
 | origdate = 
 | origyear = 
 | origmonth = 
 | url = 
 | format = 
 | accessdate = 
 | accessyear = 
 | accessmonth = 
 | edition = 
 | date = 
 | year = 
 | month = 
 | publisher = 
 | location = 
 | language = 
 | id = 
 | doi =
 | pages = 
 | chapter = 
 | chapterurl = 
 | quote =
 }}
 Előfeltételek* Rövid ismertető
 -------------- -----------------------
   
               (nem wikilink)
 last          (nem wikilink)
 last 
 last 
  
  
 KÖTELEZŐ**
               †ajánlott (nem wikilink)
                alternatív dátumozás
                alternatív dátumozás
  
 url
 url           †ajánlott (nem wikilink)
                alternatív dátumozás
                alternatív dátumozás
  
               †ajánlott (nem wikilink)
                alternatív dátumozás
                alternatív dátumozás
  
 publisher
  
  
  
  
               (nem wikilink)‡
 chapter
  
  
Az alábbi mező kitöltése előfeltétel a bal oldalon megadott mező használatához. Például a last előfeltétele a first mezőnek azt jelenti, hogy a first NEM fog megjelenni, ha a last nincs kitöltve.
∗∗ A wikilinkeknek egy meglevő szócikkre kell mutatniuk, de nem használhatók, ha az url ki van töltve.
Ajánlott ezt a mezőt kitölteni, azonban van alternatív lehetőség is ezen adat megadására.
Ha a chapterurl ki van töltve, akkor a chapter nem tartalmazhat wikilinket.

Mezők

Wikilinkek

A legtöbb mezőben megadhatók a wikilinkek (például title = [[Könyv szócikke|Könyv címe]]), de ezt csak abban az esetben szabad megtenni, ha a szócikk már létezik. A wikilinkes mezők kizárólag csak a szokványos () zárójelet tartalmazhatják — tehát a <>[]{} jelek itt nem használhatók.

Mezők ismertetése

Szintaxis (technikai elgondolás)

A beágyazott mezők kapcsolódhatnak a befoglaló mezőkhöz, de le is cserélhetik azokat:

 • szülő
  • gyermek — a szülőhöz kapcsolódóan használható (és figyelmen kívül lesz hagyva, ha a szülő nincs használatban)
  • VAGY: gyermek2 — a szülő helyett használható (és figyelmen kívül lesz hagyva, ha a szülő parent használatban van)

Ismertetés

 • last: A szerző vezetékneve(i) (például Ady vagy Kennedy vagy Conan Doyle). Wikilink nem használható (az authorlink mező azonban igen).
  • first: A szerző keresztneve(i), beleértve a címe(ke)t is (például Endre vagy John F. vagy Sir Arthur). Wikilink nem használható (az authorlink mező azonban igen).
   • A last és first mezők használata odafigyelést igényel, ugyanis előfordulhat, hogy a szerző neve más sorrendben használatos (például az angolszász szerzők esetében a keresztnév és az esetleges középső név megelőzi a vezetéknevet). Problémát okozhat az, ha nem dönthető el melyik a vezetéknév (például távolkeleti szerzőknél vagy azoknál akik álnéven publikálnak). Ebben az esetben célszerű elhagyni a first és last mezőket és egy author mezőbe írni a szerző teljes nevét (amennyiben eldönthető melyik a vezetéknév, abban az esetben a vezetéknevet előre írva és szükség esetén vesszővel elválasztva), például „Ady Endre” vagy „Smith, John” vagy „Hu Ke Jie”.
  • authorlink: A szerzőről szóló Wikipédia szócikk címe. A szócikknek léteznie kell. Az éppen szerkesztett szócikkre nem szükséges hivatkozni. Önmagában nem használható, csak az author vagy a first és last mezőkkel együtt.
  • coauthors: További szerző(k) teljes neve, változatlan sorrendben, (például Joe Bloggs, John F. Kennedy, H. R. Dent).
   • Ez a mező tesztelés alatt áll, a későbbiekben elképzelhető, hogy a neveket az author mezőnél leírtak szerint kell majd megadni.
  • VAGY: author: A szerző teljes neve, elöl a vezetéknévvel (amelyet vessző követ, amennyiben nem ez a név normál sorrendje).
 • editor: A szerkesztő(k) neve. Megjegyzést, például „(szerk.)” nem szükséges megadni, ez ugyanis automatikusan beillesztésre kerül.
 • others: Egyéb közreműködők, például „László Gyula rajzaival” vagy „ford. Kovács István”.
 • title: A könyv címe. Ez az egyetlen kötelező paraméter. Wikilink kizárólag létező Wikipédia szócikkre mutathat. Dőlt betűk nem használhatók.
 • url: URL, amely egy online könyvre (e-könyvre) mutat. Wikilink nem használható.
  • format: Formátum, például PDF. Ha HTML, akkor nem szükséges megadni.
  • accessdate: A meglátogatás dátuma, az ISO 8601 szerinti ÉÉÉÉ-HH-NN formátumban, például 2006-02-17. Csak akkor kötelező megadni, ha az url mező is ki van töltve. Wikilink nem használható.
   • VAGY: accessyear: A meglátogatás éve, és accessmonth: A meglátogatás hónapja. Amennyiben a nap is ismert, célszerűbb az accessdate mezőt kitölteni. Wikilink nem használható.
 • edition: Akkor használható, ha a könyv több kiadást is megért. például: „2. kiadás”.
 • origdate: Az eredeti kiadás megjelenésének teljes dátuma, az ISO 8601 szerinti ÉÉÉÉ-HH-NN formátumban, például 2004-06-27. Wikilink nem használható.
  • VAGY: origyear: Az eredeti kiadás megjelenésének éve, és origmonth: Az eredeti kiadás megjelenésének hónapja. Amennyiben a nap is ismert, célszerűbb a date mezőt kitölteni. Wikilink nem használható.
 • date: A megjelenés teljes dátuma, az ISO 8601 szerinti ÉÉÉÉ-HH-NN formátumban, például 2006-02-17. Wikilink nem használható.
  • VAGY: year: A megjelenés éve, és month: A megjelenés hónapjának neve. Amennyiben a nap is ismert, célszerűbb a date mezőt kitölteni. Wikilink nem használható.
 • publisher: Kiadó az esetleges társulási forma rövidítésének (például „Kft.”, „Zrt.”, „Ltd.”, „Inc.”) elhagyásával.
  • location: Megjelenés helye.
 • language: A mű nyelve, amennyiben nem magyar.
 • id: Azonosító, például ISBN 1-111-22222-9, {{LCC|Z253.U69}} or {{OCLC|123456789}}. Megjegyzendő, hogy az azonosító típusát is meg kell adni, a szám önmagában nem elég.
 • doi: digitális objektum azonosító (DOI=Digital Object Identifier). Lásd még {{doi}}
 • pages: p. 5–7 vagy (angol nyelvű könyveknél) pp. 5–7: az utolsó oldal elhagyható. Az idézet szempontjából fontos oldalak.
 • chapter: A könyv fejezete, teljesen kiírva. A szöveg végét ponttal zárjuk le, például a chapter = Meet Dick and Jane. a „Meet Dick and Jane.” szöveget eredményezi, amely a title előtt fog megjelenni.
  • chapterurl: Online könyv esetében a fejezetre mutató URL.
 • quote: A könyvből származó idézet.

Példák

Egyszerű cím
* {{cite book | title=Rejtélyes könyv }}
 • Rejtélyes könyv. 
Évszám és cím
* {{cite book | title=Példák könyve | year=1510 }}
 • (1510) Példák könyve. 
Szokványos használat
* {{cite book | first=Brian | last=Greene | authorlink=Brian Greene | year=2003 | title=Az elegáns univerzum }}
Szokványos használat url megadásával
* {{cite book | author = Herman Ottó | authorlink = Herman Ottó | title = [[A madarak hasznáról és káráról]] | other = képekkel ellátta Csörgey Titusz | location = Budapest | year = 1901 | url = http://www.mek.iif.hu/porta/szint/termesz/biologia/madarak/html/}}
Több szerző, szerkesztő, cím a hozzá tartozó wikilinkkel, nap nélküli dátum, valamint a kiadó, az azonosító, az oldalszám, és a megjelenés helye
* {{cite book | author=Farkas István Sch. P. | coauthors=Sávai János, Sebő József, Trosits András | editor=Trosits András | title=[[Gyakorlati keresztény pedagógia]] | month=Pünkösd hava | year=2002 | publisher=Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola | pages=p. 10-12 | id=ISBN 9632025733}}
Az első kiadás megjelenési dátuma
* {{cite book | origyear=1901 | year=1985 | title=A magyar helyesírás szabályai | edition=11. kiadás | url=http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/nyelvtud/mhsz11/ | accessdate=2006-12-01 }}
DOI használata
*{{cite book | last=Mumford | first=David | year=1999 | title=The Red Book of Varieties and Schemes: Includes the Michigan Lectures (1974) on Curves and Their Jacobians | edition=2nd ed. | publisher=Springer-Verlag | doi=10.1007/b62130 | id=ISBN 354063293X }}
 • Mumford, David (1999). The Red Book of Varieties and Schemes: Includes the Michigan Lectures (1974) on Curves and Their Jacobians, 2nd ed., Springer-Verlag. DOI:10.1007/b62130. ISBN 354063293X. 

Megjegyzés

Megjegyzendő, hogy amennyiben a szerző keresztneve rövidítve van, egy plusz pont kerül be a cím elé, ha nincs megadva a dátum:

 • Invisible, M.. Mysterious book. 

Ennek elkerülésére egyelőre nincs praktikus megoldás — elvileg a mező tartalmának ellenőrzésével lehetne kiszűrni a felesleges pontokat.

Idézet stílusok

Társszerzők feltüntetésének módjai (angol nyelvű művek esetén):

 • MLA style: Vezetéknév, Keresztnév és Keresztnév Vezetéknév. „Amennyiben háromnál több szerző lett feltűntetve, elegendő csak az első nevét leírni, a többire az et al rövidítéssel lehet hivatkozni.”
 • APA style: Vezetéknév, K. & vezetéknév, K.
 • Chicago Manual of Style: Vezetéknév, Keresztnév és Keresztnév Vezetéknév.
 • Turabian: lásd, mint fent.
 • Harvard: Vezetéknév, K., Vezetéknév, K. & Vezetéknév, K.

Lásd még