Szabadon elérhető az MTI archívumának egy része az interneten

A szabad hírforrás, melyet bárki szerkeszthet!

2009. december 9., szerda
Tegnap óta a Magyar Távirati Iroda (MTI) 20. századi híreinek jelentős része és fotóarchívumának egy válogatott anyaga az interneten bárki számára ingyen elérhető. Az adatállományban való keresést és tájékozódást keresőszoftverek segítik.

Az MTI 2003-ban kezdeményezte, hogy közszolgálati feladatai keretében, állami támogatással közzétehesse régebbi korok MTI-híranyagait. A digitalizálásra tavaly kapott 100 millió forintos céltámogatást a hírügynökség, amelyből megvalósult a fotó- és hírarchívum egy részének feldolgozása.

Az MTI öt korszakból származó híreit a szöveges adatbázisban külön-külön lehet keresni a nemzeti hírügynökség oldalán. Az 1887 és 1919 közötti évekből fennmaradt MTI-hírek csak töredékek, mivel nem maradt fenn teljes évfolyam az utókorra. Az 1920 és 1945, valamint az 1945 és 1949 közötti időszak már teljesebb. A német nyelvű és a közgazdasági kiadások kivételével itt minden fellelhető MTI-híranyagot digitalizáltak. Mindkét időszakból az adatbázisba kerültek az úgynevezett bizalmas anyagok: a korszak sajátosságainak megfelelően ezek az MTI-hírek csak szűk kör számára voltak elérhetők. Az 1956. évi anyagot is folyamatosan digitalizálják, ennek zöme már az adatbázisban megtalálható.

Külön adatbázisban gyűjtötték össze és tették kereshetővé az 1988 és 2005 közötti időszakban kiadott MTI-híreket. Ez utóbbi adatbázis az MTI-híreken és a napi bizalmas kiadványokon kívül az Országos Sajtószolgálat (OS) és az OTS, valamint az MTI korabeli rádiófigyelő szolgálatának - a rendszerváltásig bizalmas - anyagait (pl. a Szabad Európa Rádió, BBC, Amerika Hangja híranyagát) is tartalmazza leírt formában.

Egyelőre hiányzik még két hosszú történeti időszak: a Rákosi- és a Kádár-korszak (1950-1987) híreinek digitalizálása, a rendelkezésre bocsátott összeg erre már nem volt elegendő. A hírügynökség szeretné a hírek digitalizálását tovább folytatni.

A most megnyitott MTI-archívumok anyagait alapvetően a Magyar Országos Levéltárban és az Országos Széchényi Könyvtárban kőnyomatos és mikrofilmes formában őrzik, ezek alapján digitalizálták a régebbi dokumentumokat. A munkához szövegfelismerő-szoftvert használtak, így keresésre is alkalmasak az MTI történelmi híradatbázisai. Az együttműködés keretében az eredeti anyagokat őrző Magyar Országos Levéltár és az Országos Széchényi Könyvtár is biztosítja a hozzáférést a most megnyitott, digitalizált adattárhoz.

A nyilvánosság számára elérhető hírek mellett az MTI fotóarchívumából is több mint 20 ezer kép lesz ingyen megtekinthető a 2001-től 2005-ig terjedő korszakból. Ezt az állományt a hírügynökség 2010 során több tízezer archív képpel folyamatosan bővíti (a cél 70 ezer kép) és szélesíti majd a tematikát is. A Fotómozaik elnevezésű internetes felület ízelítőt ad az MTI több mint 13 millió fotót tartalmazó, védett muzeális értéket képviselő képvagyonából.

Forrrások