Véget ért a Finnugor Népek V. Világkongresszusa

A szabad hírforrás, melyet bárki szerkeszthet!

2008. július 2., szerda

Hanti-Manszijszkban június 30-án befejeződött a Finnugor Népek V. Világkongresszusa. Az utolsó napon a küldöttek elfogadták a kongresszus Határozatát. A tervek szerint a következő, 2012. évi világkongresszust Magyarországon, Komáromban rendezik meg.

A kongresszus hivatalosan június 28-án kezdődött, de a szekciók már az ünnepélyes megnyitó előtti napon megkezdték tevékenységüket. A munka a következő öt szekcióban folyt: „Etnikai politika és jog“, „Kultúra“, „Nyelv és oktatás“, „Média“, „Egészségügy, demográfia és család“. A szekciókban elhangzott fontosabb javaslatokat a Határozat véglegesítésekor vették figyelembe.

A világkongresszuson elfogadott Határozat fontos irányelveket tartalmaz, ajánlásokat fogalmaz meg mind a finnugor és szamojéd népek nemzeti fórumai, mind a négy résztvevő ország kormányzati szervei számára, illetve útmutatásokat ad a Konzultatív Tanács további tevékenységéhez.

A kongresszus második hivatalos munkanapját váratlan közjáték zavarta meg. Az oroszországi Állami Duma külügyi bizottsága elnökének felszólalása közben, annak Észtországra vonatkozó egyik kijelentésére az észt köztársasági elnök tiltakozása jeléül tüntetően elhagyta az üléstermet. Nem sokkal később Sólyom László köztársasági elnök és finn kollégája is távozott a teremből. Megfigyelők az orosz felszólalást Toomas Hendrik Ilves észt elnök előző napi beszédének egyes kijelentéseire adott válaszként értékelik. Az incidens a két ország között hosszabb ideje fennálló feszültség újabb megnyilvánulása volt.

A világkongresszuson többek között javasolták, hogy a Konzultatív Tanács székhelyét Helsinkiből helyezzék át Oroszországba, ahol az négyévenként más-más finnugor nép által lakott területen működne. A Dmitrij Medvegyev orosz elnök által támogatott elképzelés megvalósulása esetére a magyar és az észt fél kilátásba helyezte, hogy megszünteti részvételét a szervezet munkájában. A javaslatot végül 14:9 arányban elutasították. Egyhangúan jóváhagyták viszont azt a javaslatot, hogy a következő, 2012. évi világkongresszust Magyarországon, Komáromban rendezzék meg.

Magyar részről a világkongresszuson jelen volt és az ünnepélyes megnyitón beszédet mondott Sólyom László köztársasági elnök. A találkozó négytagú elnökségében hazánkat dr. Pusztay János, a szombathelyi egyetem uralisztikai tanszékének vezetője, a szerkesztőbizottságban Nanofszky György, volt moszkvai nagykövet képviselte. Az Európai Parlament finnugor képviselőinek delegációjának Szent-Iványi István is tagja volt.

Lásd még

Források