Ugrás a tartalomhoz

Wikihírek:Blokkolási irányelvek

A szabad hírforrás, melyet bárki szerkeszthet!
A Wikihírek munkatársai
Szerkesztők
kik azok? · üzenőfala · véleményezése
új szerkesztők · anonok · naplófájlok
Adminisztrátorok
szabályozása · üzenőfala · kézikönyve · választása
blokkolás · lapvédelem · törlés
Botok
szabályozása · jelentkezése · feljelentése · üzenő
botstátusz · szerkesztői jogok

A blokk egyike azoknak a technikai eszközöknek, amikkel a kitiltásoknak érvényt lehet szerezni. A blokkokat használjuk a vandalizmus, a botok és a helytelen felhasználónevek elleni védekezésül is.

A blokkolás három dologra vonatkozhat:

Az adminisztrátorok technikailag képesek ezt a háromféle blokkot korlátlan időre beállítani, de követniük kell a blokkolással kapcsolatos irányelveket.

Milyen esetekben alkalmazható a blokkolás

Vandalizmus

Az adminisztrátorok, ha úgy ítélik jónak, blokkolhatják azon IP címeket, amiket a Wikihírek elleni vandalizmusra használnak. Statikus IP esetén az ilyen blokk kezdetben 24 óráig tart, ismételt próbálkozások esetén növelhető legfeljebb egy hónapig. Számos ökölszabály van, ami segíthet az adminoknak a blokk időtartamának eldöntésében; ezek egyike sem hivatalos irányelv. Az alkalmi vandálokat általában kétszer figyelmeztetni kell a blokk előtt, de ez kihagyható, ha a vandalizmus a Wikihírek lejáratását vagy valamilyen propaganda hirdetését szolgálja. A részleteket a Mi a teendő vandalizmus esetén cikkben olvashatod.

Azok a bejelentkezett felhasználók is blokkolhatóak hasonló időtartamra, akik a vandálkodáson kívül semmi mást nem csinálnak. Azokra a felhasználókra azonban, akik vegyesen követnek el vandalizmust és rendes szerkesztéseket, nem vonatkozik ez az eljárás.

A blokkolás csak az ismétlődő vandalizmus esetén alkalmazandó, egyedi esetekre nem.

Sorozatos visszaállítások

Az adminok blokkolják azt, aki megsérti a három visszaállítás szabályát, azaz háromnál többször állítja vissza ugyanazt az oldalt 24 órán belül. Ha egyszerre többen sértik meg a szabályt, az adminoknak minden résztvevővel szemben egyformán kell eljárniuk.

Célszerű a blokkolt felhasználót a vitalapján értesíteni a blokkról, mellékelve a difflinkeket, amik bizonyítják a szabálysértést.

Az ezen szabály alapján blokkolt adminnak tilos feloldania önmaga blokkolását.

Szerkesztőket veszélyeztető személyes támadások

(Ez a szakasz az angol Wikipédiából/Wikihírekből származik; a formáját a magyar viszonyok alapján át kell nézni.)

Az adminok blokkolhatják azt, aki szavaival vagy tetteivel veszélyeztet más szerkesztőket, például politikai, vallási vagy más üldözésnek teszi ki őket a kormány, a munkaadójuk vagy bárki más felől. Az ilyen blokkot alkalmazó adminnak (nem feltétlenül nyilvánosan) értesítenie kell az Arbitration Committee-t és Jimbo Wales-t, hogy mit tett, és miért. Lásd: Kerüld a személyes támadásokat.

Ilyen intézkedésre ritkán kerül sor.

Személyes adatok nyilvánosságra hozatala

Az olyan felhasználók, akik más szerkesztőkről azok hozzájárulása nélkül személyes adatot vagy adatokat hoznak nyilvánosságra, tetszőleges időtartamra – akár végtelen időre – blokkolhatók. Az időtartam függ az eset súlyosságától, illetve attól, hogy a blokkoló admin megítélése szerint egyedi vagy potenciálisan ismétlődő esetről van-e szó.

A fenti szakasz nem vonatkozik a check-user státusszal rendelkező adminisztrátorokra, akik bizonyos információkat nyilvánosságra hozhatnak a check-userre vonatkozó szabályok keretein belül.

Bomlasztás és zavarkeltés

Az adminok, ha úgy látják jónak, blokkolhatják azokat az IP címeket vagy felhasználói neveket, amikről bomlasztják, megzavarják a Wikihírek rendes működését. Ilyen lehet például más felhasználók aláírt szövegének megváltoztatása, vagy szándékosan félrevezető szerkesztések írása, zaklatás és az ismétlődő személyes támadások. A felhasználókat általában figyelmeztetik az irányelvekre, mielőtt a blokkolásukra sor kerülne.

A bomlasztó felhasználók reinkarnációit is blokkolják az olyan esetekben, mikor azok bomlasztó szerkesztéseket végeznek, vagy jelét adják, hogy ilyeneket fognak végezni.

Az ilyen blokkok vitákat eredményezhetnek.

Szerzői jogok megsértése és plagizálás

Mások műveinek a tudtuk vagy a források megnevezése nélküli beillesztése a Wikipédiába elfogadhatatlan. A szerzői jogok megsértése és a plágium súlyos erkölcsi, jogi és image problémákat jelent a Wikipédiának.

Amennyiben vita van arról, hogy egy mű, vagy annak egy részlete felhasználható-e vagy sem, akkor a szerkesztőknek inkább az óvatos utat kell választaniuk és el kell távolítaniuk a problémás szakaszokat a szócikkből, amíg a vita megnyugtatóan le nem zárul. Az olyan szerkesztők akik sorozatosan problémás anyagokat visznek be a szócikkekbe, figyelmeztetés után a projekt érdekeinek védelméből blokkolhatóak.

Az olyan esetekben, amikor a szerkesztő jóhiszeműen jár el, és körültekintő a szerzői jogi kérdésekkel kapcsolatban, valamint nincs jogi probléma, nem blokkolható.


Felhasználónevek

A Wikihírek felhasználónevekre vonatkozó irányelve szerint a provokatív, sértő, szándékosan megtévesztő vagy más módon helytelen felhasználónevek nem megengedettek, és szükség esetén az adminok blokkolhatják a hozzájuk tartozó azonosítókat, hogy kikényszerítsék a névváltoztatást.

A blokk szövegben szerepelnie kell a blokk okának, és egy linknek arra az oldalra, ahol a felhasználónév elfogadhatóságát megvitatták. Ha az azonosítóhoz már tartozik felhasználói lap, azon is fel kell tüntetni a blokk tényét és magyarázatát (a {{blokkolt azonosító}}(?) sablon használható erre). Ha még nem létezik az oldal, nem érdemes emiatt létrehozni.

Ebben az esetben figyelni kell arra, hogy a felhasználó IP címe ne maradjon blokkolva. Amikor a felhasználó legközelebb szerkeszteni próbál, az IP-je automatikusan blokkolódik (és a blokklistán egy ilyen üzenet jelenik meg: Autoblocked because you share an IP address with "ProvokatívFelhasználóNév".). Ilyenkor a felhasználó IP-jéről el kell távolítani a blokkot, hogy tudjon belépni és szerkeszteni az új nevével.

Ha egy azonosítót vandalizmusért és nem megfelelő usernévért blokkoltak, az automatikus blokkot nem szükséges eltávolítani.

Kitiltások

Azokat a felhasználókat, akiket kitiltottak, rendszerint blokkolják is.


Ha bebizonyosodik, hogy egy azonosító egy korábban kitiltott felhasználó „reinkarnációja”, az azonosítót blokkolni kell. A részletes magyarázatért lásd a Zoknibáb szócikket. Az ilyen blokkok majdnem mindig vitát keltenek.

Felhasználók, akik visszaélnek a közösség türelmével

Vannak olyan esetek, amikor egy felhasználó olyan mértékben él vissza a közösség türelmével, hogy blokkolják. Ilyen esetekben a blokkoló adminisztrátoroknak meg kell győződniük arról, hogy élvezik a közösség támogatását a blokkal kapcsolatban, amit jelenteniük kell a WH:AÜ lapon, hogy azt mások felülvizsgálhassák. Amennyiben ez a támogatás megvan, a felhasználó kitiltottnak minősül és nevét fel kell tüntetni a Wikipédia:Szerkesztők szankcionálása lapon.

„Nyilvános azonosítók”

Nyilvános azonosítókat (olyan azonosítókat, amiket több ember, vagy akár bárki használhat) nem használunk a Wikihírek. Az azonosító lényege, hogy a reputációt összekapcsolja a személlyel. A nyilvános azonosító használatával az egyik felhasználó a másik által szerzett reputációt „magára véve” cselekedhet. Ezt elkerülendő, és mivel az anonim szerkesztés lehetősége és az új azonosítók létrehozásának egyszerűsége miatt semmi szükség nincs rájuk, a nyilvános azonosítók nem megengedettek. (Régebben az angol Wikihírekben használtak nyilvános azonosítókat bizonyos „hivatalos” szerepek elvégzésére, de ezt a módszert később elvetették.)

Ha kiderül, hogy egy azonosító nyilvános (például közzétették valahol a jelszavát), az véglegesen blokkolható, egy figyelmeztető üzenettel, hogy a nyilvános azonosítók használata nem megengedett.

Alternatív megoldásként (amihez még admin se kell) egyszerűen meg is lehet változtatni a jelszót.

Botok

Mint az a Wikihírek:Botok szócikkben le van írva, a botok futtatásához ugyan nem szükséges előzetesen engedélyt kérni, de a botnak be kell tartania bizonyos alapvető elveket. Az adminok kitilthatják azokat a botokat, amelyek nem megfelelően viselkednek. Az ilyen blokk (kezdetben) 24 óráig tart – ez elég idő ahhoz, hogy a bot üzemeltetője válaszolni tudjon.

Anonim és nyílt proxyk

Az adminisztrátorok belátásuk szerint blokkolhatják az anonim proxykhoz tartozó IP-ket (és rendszerint meg is teszik, lásd [1]).

Utánzás

Azokat a felhasználóneveket, amiknek a segítségével a tulajdonosuk egy másik felhasználónak próbálja kiadni magát, azonnal és végleg blokkolni kell. Ilyen esetekben sem kell eltávolítani az IP autoblokkot. Ha valaki csak az aláírásában használja megtévesztő módon egy másik felhasználó nevét, azt előbb figyelmeztetni kell, és ha nem reagál, blokkolni.

A blokkolás előtt meg kell győződni róla, hogy az utánzó valóban rosszindulatú, és nem csak véletlen hasonlóságról van szó. Ehhez többnyire elég a józan ész használata. Ha a vélt utánzó vandálkodik, megtámad más felhasználókat, vagy egyéb rosszindulatú viselkedést mutat, akkor minden további nélkül blokkolható. Ha értékes szerkesztéseket végez, akkor fel kell hívni a figyelmét a névhasonlóságra, és megkérni, hogy változtasson nevet.

Mikor nem használható a blokkolás

A fenti lista általános vélekedés szerint a kimerítő listája azon helyzeteknek, amik blokkolást igényelnek. Semmilyen más helyzetben nem szabad blokkolni, hacsak nem támogatja a közösség az eljárást.

Különösen tilos blokkolás segítségével előnyt szerezni egy enciklopédiacikk vitájában. Hasonló okból jobb, ha az admin nem blokkol olyasvalakit, akivel éppen vitában áll, hogy a közvetlen érintettség ne befolyásolja az objektivitását.

A blokkolás hatásai

A blokkolt felhasználók továbbra is látják a Wikihírek minden oldalát, de a „szerkeszt” linkre kattintva egy üzenet jelenik meg, ami jelzi, hogy a felhasználó blokkolva lett, és elmagyarázza, mi a blokkolás oka, és hogyan lehet a blokk feloldását kérni. Ez az oldal tartalmazza a blokkot aktiváló adminisztrátor indoklását is.

A blokk lejáratának időpontját a blokk aktiválásakor megadott lejárati idő határozza meg, ami lehet „infinite” vagy „indefinite”, azaz végtelen is (ilyenkor a blokk addig érvényes, amíg kézzel le nem veszik).

Amikor egy blokkolt felhasználó szerkeszteni próbál, akkor az az IP, amelyről próbálkozik, „autoblokkolódik”, hogy ne szerkeszthessen névtelenül vagy egy másik név alatt. Az autoblokkolás belső lejárata 24 óra, ami azt jelenti, hogy még ha a felhasználó állandóan ki is van tiltva, az autoblokkolás csak a hozzáférési próbálkozása utáni 24 órára vonatkozik.

Vedd figyelembe, hogy a blokkolás a szerkesztésen túl semmi más lehetőségedet nem gátolja: továbbra is tudsz cikkeket olvasni, módosítani a figyelőlistádat és használni a beállításaidat. Az adminisztrátorok és bürokraták továbbra is tudják használni saját lehetőségeiket: blokkolhatnak vagy feloldhatják azokat, visszaállíthatják a vandalizmust, adminná tehetnek másokat, stb. Ha egy adminisztrátort vagy bürokratát tartalmi okok miatt blokkoltak (például a három visszaállítás megsértése miatt) akkor nagyon kell arra vigyáznia, hogy ezen lehetőségeket ne használja a kérdéses cikk(ek)ben, mert ez akár a speciális jogkörének ideiglenes felfüggesztését is maga után vonhatja azért, hogy biztosítsuk hogy ez nem történik meg ismét.

Véletlen blokkolások

Ha dinamikus IP címed van, előfordulhat, hogy nem tudsz szerkeszteni, mert az aktuális IP címedet korábban egy vandál vagy egy kitiltott felhasználó használta, és ezért blokkolták. Ilyenkor a legegyszerűbb megoldás, ha IP-t váltasz. Ha ez nem lehetséges, kérd meg az egyik adminisztrátort, hogy vegye le a blokkot.

Akkor is előfordulhat, hogy tévedésből blokkolnak, ha egy kitiltott felhasználót vagy egy közismert vandált utánzol, vagy úgy csinálsz, mintha vandálkodnál. Ha el akarod kerülni, ne csinálj ilyet. („Don't do that then.”)

Hogyan kell blokkolni

Az adminoknak egy blokk létrehozásához az eszközmenün át elérhető Speciális lapok közül a „Block a user/IP address”-t kell kiválasztania. Ez a Speciális:Blockip lapra viszi őket, ami tartalmazza a további utasításokat. A Speciális:Blockip lap a friss változtatásoknál a be nem jelentkezett felhasználók neve mellett megjelenő [block] linken át is elérhető.

Az indoklás, amit az adminisztrátor beír, meg fog jelenni a blokkolt felhasználónak, amikor az szerkeszteni próbál, és a blokkolási naplóban és a blokkok listájában is megjelenik. Az indoklásban is ugyanúgy működnek a linkek és a sablonok, mint bárhol máshol.

A büntetések időtartamát GNU standard formátumban kell megadni, ami a tar kézikönyvben megtalálható. Az ott leírtak mellett az időtartam lehet „infinite” vagy „indefinite” is, ilyenkor a blokk végleges, csak akkor szűnik meg, ha egy admin kézzel feloldja.

Ha nem adsz meg lejárati időt, hibaüzenetet fogsz kapni.

Tartományok blokkolása

Néha előfordul egy vandál vagy egy „problémás” szerkesztő, akinek már számos IP-jét blokkolták, mindig újabb és újabb IP-ken tér vissza. Erre megoldás lehet az általa használt teljes IP tartomány blokkolása, de nem szabad elfeledkezni arról, hogy az ilyen blokkok valószínűleg más szerkesztőket is érintenek. Ezért tartományokat csak akkor szabad blokkolni, ha a zavaró viselkedés elég súlyos és gyakori ahhoz, hogy a megállítása megérje a rendes szerkesztők átmeneti kizárását is. Ennek megítélése az adminisztrátorra van bízva, aki az érintett felhasználók várható számát figyelembevéve dönt.

A tartományra vonatkozó blokknak, ha sor kerül rá, a lehető legrövidebbnek kell lennie.

A tartomány-blokkolást nehéz helyesen használni, mert érteni kell hozzá a bináris aritmetikát. Az implementációból adódóan be kell tartani bizonyos megkötéseket, például a blokkolt tartomány méretének kettő-hatványnak kell lennie, a tartomány első és utolsó címének pedig a méret többszörösének. A részleteket lásd a Help:Range_blocks szócikkben. Lásd még: Rangeblock-Calculator.

Blokk feloldása

A Special:Ipblocklist oldal tartalmazza az összes pillanatnyilag blokkolt IP-t és felhasználónevet. Az adminoknak mindegyik után megjelenik egy (blokk feloldása) link. Miután rákattintottál, írd be a blokk feloldásának indoklását, majd kattints a Blokk feloldása gombra. Az esetleges autoblokkokat külön fel kell oldani.

A rendszer nem akadályozza meg, hogy az adminok feloldják saját magukról a blokkot, de ezt tenni szigorúan tilos. Ha egy admin úgy érzi, hogy alaptalanul blokkolták, kérje a feloldást a blokkoló admintól, valamelyik másik admintól, vagy a levelezőlistán.

Az adminok feloldhatnak egy felhasználót a blokk alól, ha:

  • Ennek az irányelvnek a megsértéséért lettek blokkolva.
  • A blokk okafogyottá vált.
  • A blokk tovább tart a kelleténél.
  • Más esetekben, ha helyénvaló

A blokkok feloldására nincsenek egyszerű és pontos irányelvek, ezért a „más esetekben” pont. Az adminoknak a józan eszükre és az ítélőképességükre kell támaszkodniuk. Részletekért és további útmutatásért lásd a Wikihírek:Vitatott blokkok oldalt.

Lásd még