Ugrás a tartalomhoz

Wikihírek:Semleges nézőpont

A szabad hírforrás, melyet bárki szerkeszthet!
(WH:NPOV szócikkből átirányítva)
Ezen az oldalon a Wikihírek egyik irányelvét olvashatod. Az itt leírtak minden szerkesztő számára követendőek. Az oldalt csak akkor szerkeszd, ha a változtatással a többi szerkesztő egyetért. Ha nem vagy biztos a dolgodban kérd ki mások véleményét a vitalapján vagy a Kocsmafalon.
Minden Wikihírek szócikket semleges nézőpontból kell írni, a különféle nézeteket igazságosan és elfogulatlanul bemutatva. Ez vonatkozik az olvasó számára látható sablonokra, kategóriákra és portálokra is.

Bevezetés

A semleges nézőpont vagy NPOV (Neutral Point of View) a Wikihírek egyik alapvető irányelve, amely kimondja, hogy minden cikket semleges nézőpontból, objektíven kell megírni, minden álláspont kellő szintű bemutatásával, elfogultság nélkül. Ez az elv vonatkozik az olvasó számára látható sablonokra, kategóriákra és portálokra is. Jimbo Wales, a Wikipédia megalapítója szerint az NPOV „abszolút és vitathatatlan”. [1]

Wikihírek irányelvek és útmutatók

Semleges nézőpont
Tartalmi útmutató
Formai útmutató

Accreditation policy
Archive conventions
Kerüld a töltelékszavakat!
Blokkolási irányelvek
Idézd forrásaidat!
Elvi érdekellentétek és
  összeférhetetlenség

Szerzői jogok
Vitarendezés
Criteria for deletion
Criteria for speedy deletion
Ne demonstrálj!
Fair use
Image use policy
Naming conventions
Saját tudósítás
Lapvédelmi irányelvek
A három visszaállítás szabálya
Username policy

Etikett

A semleges nézőpont

A semleges nézőpont az egymással szemben álló nézőpontok kezelésének módja. Az irányelv lényege, hogy amennyiben egymással ütköző vélemények alakultak ki egy kérdéssel kapcsolatban, úgy ezeket tisztességesen bemutassuk, de ne helyezkedjünk egyik álláspontra sem. Minden fontos szempontot be kell mutatni, nem csak a legnépszerűbbet. Nem szabad azt állítani, hogy a legnépszerűbb nézet a helyes, vagy hogy az igazság valahol középen van. Hagyni kell, hogy az olvasó alakíthassa ki saját álláspontját.

Amint azt a neve is sugallja, a semleges nézőpont maga is egy nézőpont. Egy olyan nézőpont, amelyik semleges – a tárgyát sem el nem ítéli, sem nem szimpatizál vele.

A vitákat meg kell említeni, be kell mutatni, és jellemezni kell, de nem szabad részt vennünk bennük. Háttérinformációt kell nyújtanunk atekintetben, hogy ki, mit, miért gondol, és melyik nézőpont az elterjedtebb. A részletesebb szócikkek azt is tartalmazhatják, hogyan értékelik a viták résztvevői egymás nézőpontját, de semmiképpen nem jelenthetik ki, hogy melyik a jobb. Az elfogulatlan megfogalmazás a viták higgadt, pártatlan, elemző jellegű leírása. Amint egy szócikk elfogultságot mutat bármilyen irányba, azt ennek megfelelően korrigálni kell.

Miért szükséges, hogy a Wikihírek elfogulatlan legyen?

Az egyik legfontosabb ok, hogy elkötelezzük magunkat a semleges nézőpont mellett, az, hogy így nem várjuk el az olvasóktól, hogy egy általunk választott nézőpontot fogadjanak el, hanem maguk dönthetik el, melyik elméletet tartják a legmeggyőzőbbnek. Az olyan írások, amelyek korrekt módon bemutatnak minden nézőpontot, és nem várják el az olvasótól, hogy az íróét elfogadja, felszabadítóan hatnak, elősegítik a szellemi függetlenséget és az elfogulatlan gondolkodást. A semlegesség megvéd a dogmatizmus ellen, és majdnem mindenki, aki részt vesz a Wikipédia elkészítésében, egyetért abban, hogy ez jó dolog.

Egy egyszerű megfogalmazás

Néha egy másik megfogalmazást használunk az elfogulatlansági irányelvre: a cikkek jelentsenek ki tényeket, köztük a véleményekről szóló tényeket is, – de magukat a véleményeket ne. A tények és a vélemények vagy értékítéletek különböző dolgok. Ténynek itt azt az információt nevezzük, amiről nem folyik komoly vita. Ilyen tény lehet, hogy van egy Mars nevű bolygó, hogy Platón filozófus volt, vagy hogy egy adott közvéleménykutatásnak mi lett az eredménye. Senki nem vitatja komolyan az ilyen állításokat, így nyugodtan kijelenthetjük őket a cikkben.

Az értékítélet vagy vélemény ezzel szemben olyan információ, amit egyesek vitatnak. Vannak persze határesetek, amikor nem tudjuk eldönteni, hogy egy bizonyos vitát komolyan lehet-e venni, de az esetek többségében egyértelmű, ha egy állítás véleményt vagy értékítéletet fejez ki. Az, hogy a lopás rossz dolog; hogy a Beatles a legjobb együttes; vagy hogy az Egyesült Államoknak nem szabadott volna atombombát dobnia Hirosímára és Nagaszakira, vélemény vagy értékítélet.

A Wikihírek célja, hogy a cikkek ebben az értelemben tényszerűek legyenek. Amikor egy véleményt akarunk leírni, ténnyé alakítjuk azáltal, hogy valakinek tulajdonítjuk. Nem azt írjuk, hogy "a Beatles a legjobb együttes", hanem például azt, hogy "a legtöbb amerikai a Beatlest tartja a legjobb együttesnek", ami egy közvéleménykutatások eredményeivel igazolható tény; vagy hogy "a Beatles sok száma bekerült a Billboard Hot 100-ba", ami megint csak tény. Az első idézetben egy vélemény szerepel; a második és harmadik esetben ténnyé alakítottuk azáltal, hogy megmondtuk, kinek, vagy milyen szervezetnek a véleménye. Fontos megemlíteni, hogy a tulajdonítás lényegesen különbözik a politikai vitákban gyakran hallható "vannak, akik azt gondolják, hogy ..." típusú megfogalmazásoktól. Ahhoz, hogy egy hivatkozás elfogadható legyen, az emberek egy jól beazonosítható, és szubjektíve számszerűsíthető csoportját kell megneveznie, vagy, ami még jobb, egy konkrét személyt.

Fontos továbbá észben tartani a vélemények bemutatásakor, hogy gyakran vannak nézeteltérések akörül, hogy egy adott véleménynek mi a legjobb megfogalmazása; néha egy nézőpontnak számos különböző megfogalmazását kell adni ahhoz, hogy olyan megfogalmazást kapjunk, ami korrektül bemutatja az adott szituációról alkotott összes jelentős nézetet.

A Wikihírek elfogulatlansági irányelve tehát megköveteli, hogy tényeket és ne véleményeket írjunk – de ez önmagában még nem elég. Ha leírjuk az adott véleményt jellemző tényeket, akkor az összes vele versengő vélemény tényeit is le kell írnunk, méghozzá úgy, hogy a cikk ne sugallja, hogy bármelyik álláspont helyesebb volna a többinél. Az is fontos, hogy ne csak azokat a tényeket írjuk le, amik az egyes nézeteket jellemzik, hanem azokat is, amelyek a nézetek mögötti okokat, és hogy világossá tegyük, hogy kik képviselik az adott nézetet. Gyakran az a legjobb megoldás, ha idézzük a nézet egy neves képviselőjét.

Nagyon fontos: az alapos kutatómunka

Alapos kutatómunkával elkerülhetők azok a viták, amelyek egy kérdéskör semleges megközelítésével kapcsolatban pattanhatnak ki. Az előző bekezdés definíciója szerinti tények önmagukban nem vélemények (itt a semleges nézőpont ellentéteként használva). Jó módszer lehet a Wikihírekben elhelyezendő információval kapcsolatos semleges nézőpont kialakítására, ha rátalálsz a téma egyik szakértőjére, akitől idézheted a szóbanforgó nézőpontot. Ezzel a kérdéskör vitájának tisztázásához járulsz hozzá, és nem zárod ki annak lehetőségét, hogy más nézőpontok is létezhetnek. Ezért fontos a legjobb és legmegbízhatóbb források felkutatása. Keresd fel a könyvtárat a valóban értékes könyvek és folyóiratcikkek felkutatására, használd a legelismertebb internetes adatbázisokat! Egy kevés kutatómunkával rengeteg idő takarítható meg, könnyebb lesz a nézőpont későbbi magyarázása.

Előfordulhat, hogy hasonló elismertségű források egymásnak ellentmondó nézeteket fogalmaznak meg. A semleges nézőpontot ilyen esetben úgy tarthatjuk fenn helyesen, ha a konfliktusban álló nézőpontokat egyszerre, egy oldalon szerepeltetjük, külön figyelmet fordítva az egyensúly szempontjára: az ütköző álláspontok leírására szánt helyet a források elismertségének megfelelően osztjuk fel. Amennyiben pedig van ilyen, elsőbbséget kell adni az adott kérdéssel kapcsolatos nézőpontot legsikeresebben bemutató forrásoknak.

Az „ellenfél” nézőpontjának megírása

Nem hatott meg az, amit az „ellenfél nézőpontjának megírásáról” mondtatok. Nem akarok a vitapartnerem helyett gondolkozni és írni. Legtöbbjük tényként tüntet fel bizonyíthatóan hamis dolgokat. Azt mondjátok, hogy a szócikk semlegességének fenntartása érdekében hazudjak egy olyan nézőpont bemutatásával, amivel nem értek egyet?

Ez a semleges nézőpont irányelvének félreértése. Te nem állítasz semmit, csak kijelented, hogy „X-Y kijelentette, hogy ____________, így azután ___________.” Ez egyenes derékkal vállalható, erkölcsi nehézségek nélkül, hiszen a kijelentést valaki mástól idézed. Érdemes megjegyezni, hogy a tudósok képzettsége magában foglalja az ellentétes álláspontok felsorolását is egy tény bizonyítási eljárása során, hiszen így könnyebben elmagyarázható azok hamissága.

Ez különösen érzékeny témakör lehet, mivel igen sokan egyszerűen nem is veszik észre egy bizonyos, általánosan alkalmazott kifejezésben az implicit bántást vagy sértést. Meg kell azonban értenünk, hogy a Wikipédia egy nemzetközi projekt, szerkesztői a világ minden tájáról dolgoznak, nézőpontjuk teljesen különböző lehet. Fontos azt is hozzátenni, hogy az objektivitás ilyen foka a legtöbb ember számára újdonság, és a különböző kifejezések helyességéről és pontosságáról folytatott vita gyakran a nézőpontok elfogulatlan bemutatásán is múlik.

Elfogult szerkesztők kezelése

Én egyetértek a semleges nézőpont irányelvével, de vannak itt olyanok is, akik teljesen, javíthatatlanul elfogultnak tűnnek. Gyakran kell utánuk mennem és szövegeiket javítanom. Mit tegyek?

Azt az esetet kivéve, amikor tényleg megátalkodott szerkesztővel van dolgunk, legjobb ha nyilvánosan felhívjuk rá a figyelmet, és az elkövetőt erre az oldalra irányítjuk (de udvariasan — több legyet foghatunk mézzel, mint ecettel), és mások segítségét is kérjük. További ötletekért lásd a viták rendezése oldalt. Bizonyosan van egy olyan pont, amelyen túl azt a rendkívül erős közösségi érdeket, hogy teljesen nyílt projekt lehessünk, érvényesíteni lehet azért, hogy ne kelljen felesleges időt és energiát fecsérelnünk irányelveinket nem tisztelő emberek beavatkozásainak folyamatos helyreállítására.

Folyamatos vita elkerülése

Hogy kerülhetjük el a semlegesség körüli állandó vitákat?

Az elfogultságról szóló viták elkerülésének legjobb módja, ha észben tartjuk, hogy mindenki valamilyen szinten intelligens és értelmes ember, egyébként nem dolgozna itt olyan sokat és nem érdekelné ennyire a projekt. Legyen célunk megismerni szerkesztőtársunk gondolkodásmódját, és dolgozzunk azon, hogy a miénktől eltérő gondolatok fair módon jelenhessenek meg. Ha vita alakul ki arról, hogy mi legyen egy cikkben, vagy mi igaz és mi nem, ne vegyük fel egyik oldal álláspontját se; inkább próbáljunk hátralépni és kérdezzük meg magunktól: "Hogyan jellemezhető ez a vita fair módon?" Nem feladatunk úgy szerkeszteni a Wikihíreket, hogy az végül saját véleményünket tükrözze, majd ezt az álláspontot minden jövevénnyel szemben védelmezni. Feladatunk viszont az együttműködés a tartalom bővítésében vagy jobbításában, de néha az ellentmondó nézőpontok leírása is, úgy, hogy az mindkét oldal számára elfogadható legyen.

További kifogások

Valami más kifogásom van. Hol érdeklődhetek?

Mielőtt érdeklődnél, nézd át az alábbi hivatkozásokat. A semlegességi politikával kapcsolatos legtöbb kérdést már részletesen kitárgyalták. Ha új álláspontot kívánsz megfogalmazni a kérdéskörben, próbáld meg a Wikihírek-vita:Semleges nézőpont oldalt, vagy vesd fel a Wikihírek:Kocsmafal-on.

Ez az irányelv a Wikipedia:Neutral point of view alapján készült.