Ugrás a tartalomhoz

Wikihírek:Elvi érdekellentétek és összeférhetetlenség

A szabad hírforrás, melyet bárki szerkeszthet!


Wikihírek irányelvek és útmutatók

Semleges nézőpont
Tartalmi útmutató
Formai útmutató

Accreditation policy
Archive conventions
Kerüld a töltelékszavakat!
Blokkolási irányelvek
Idézd forrásaidat!
Elvi érdekellentétek és
  összeférhetetlenség

Szerzői jogok
Vitarendezés
Criteria for deletion
Criteria for speedy deletion
Ne demonstrálj!
Fair use
Image use policy
Naming conventions
Saját tudósítás
Lapvédelmi irányelvek
A három visszaállítás szabálya
Username policy

Etikett

A Wikihírek célja, hogy cikkei semleges hangvételűek és tartalmúak legyenek: a szerkesztők ennek megfelelően semleges cikkeket kell kialakítsanak. Érdekellentétről beszélhetünk, ha egy szerkesztőt céljai, motivációi vagy politikai nézetei – akár csak látszólag is – akadályoznak abban, hogy semleges cikket írjon. A Wikihírek által diktált célokat ilyenkor felülírja a saját, esetleg a mások érdeke. Egyértelműen érdekellentétről van szó, ha egy szerkesztő azért mond le egy irányelv alkalmazásáról, hogy egy külső szereplőnek kedvezve írhasson.

Az ilyesmit a Wikihírek nem tolerálja: az érintett szerkesztő akár blokkal is sújtható, ha egy elfogulatlan (a kifogásolt szerkesztésekben nem érintett) adminisztrátor véleménye szerint az illető tevékenysége már zavarja az oldal működését. A Wikihírek nem szolgál sajtókapcsolati lapként: a különféle cégek, szervezetek stb. PR-cikkeinek nem itt a helye. Nem közlünk továbbá fizetett híreket: a szerkesztők önkéntes alapon működnek közre a cikkek készítésében. Mindezek miatt fizetett szerkesztők alkalmazása csak azért, hogy valakit kedvezőbb színben tüntessenek fel itt, nem a legszerencsésebb.

Részletesebben

Lásd még: Mi nem való a Wikihírekbe?

A Wikihírek egy semlegességre törekvő hírportál: hirdetéseknek, önreklámnak és dicshimnuszoknak nincs helye benne. A tartalmi útmutató segít eligazodni abban, hogy mi megengedett és mi nem. A szerkesztők munkáját a projekt céljai és irányelvei körülhatárolják, az ettől való eltérés (más érdekek előtérbe helyezése) elvi érdekellentéthez vezethet.

Ha más szerkesztők arra figyelmeztetnek, hogy szerkesztéseid nem felelnek meg a Wikihírek normáinak, akkor ezt vedd komolyan: gondold át, hogy mit és miért csináltál, esetleg tarts egy kisebb szünetet, beszéld meg a többiekkel a dolgot, vagy állj el kifogásolt szándékaidtól!

Példák

Anyagi érdekeltség

Ha a Wikihírek szerkesztésével/szerkesztéséért:

 • pénz- vagy természetbeni juttatásokat, esetleg más ellenszolgáltatást kapsz egy cég – akár kiszervezett – alkalmazottjaként vagy megbízottjaként; vagy
 • anyagi vagy más előnyhöz kívánsz jutni, például mint egy szóban forgó cég tulajdonosa, ügyvezetője vagy részvényese…

akkor az érintett témákat érdemesebb elkerülnöd, mivel a háttered akadályozhatja, hogy torzítások nélkül láss rá a témára. A semlegesség irányelve a Wikihírek minden cikkére kötelezően kiterjed, ugyanakkor a szerkesztők életéből jövő saját érdekeik és az ezekből fakadó érdekellentétek nagyban megnehezítik az ennek megfelelő cikkek készítését. Ha egy-egy témában anyagi érdekeltség befolyásolna írás közben, akkor inkább keress másvalamit, amiről elfogulatlanul tudnál beszámolni!

Jogi és bírósági ügyek

Ha érintett vagy egy bírósági ügyben, vagy közel állsz valamelyik érintett félhez, akkor még magad előtt sem lesz egyszerű bizonyítanod, hogy amit róluk, magadról, illetve a kérdéses jogterületről írsz, az teljesen objektív. Komoly problémák forrása lehet – és nemcsak a Wikihírek számára –, ha lezáratlan ügyről írva a semlegesség akár csak kismértékben is sérül, és erre az érdekeltek vagy a bíróság felfigyel. Éppen ezért nem javasoljuk a szerkesztést ilyen esetben.

Önreklám

Az elvi érdekellentét sokszor ebben a formában jelenik meg. Ilyen lehet többek között az online boltokra vagy a saját honlapokra és képekre való linkelés, illetve bármi más, ami a szerkesztő saját nézeteit vagy kereskedelmi érdekeit látszik tükrözni. Néhány példa:

 • linkelés kevésbé ismert vagy a témához nem kapcsolódó termékek oldalaira;
 • linkelés egy egyébként nem közismert személy honlapjára;
 • olyan életrajzi adatok feltüntetése, amelyektől a cikk nem lesz jelentősen jobb minőségű vagy könnyebben érthető.

Személyes kötődés

A személyes érdeklődés önmagában nem akadályoz abban, hogy semleges cikket írj, de több pontatlanság is eredhet belőle. Ha a szerkesztők egy vitalapon – jóhiszeműen – azt mondják, hogy érdekellentéted lehet, akkor próbáld a problémás részeket beazonosítani és kiszűrni, és fontold meg, hogy nem kellene-e az adott cikk szerkesztésével felhagynod. Általánosságban elmondható, hogy minél inkább kötődsz egy témához a való világban, annál inkább szem előtt kell tartanod alapvető irányelveinket (Semleges nézőpont, Idézd a forrásaidat!), amikor az adott témában szerkesztesz.

Azt, hogy mi „túl közeli” és mi nem, a józan ész szerint kell mérlegelni.

Kampányolás

Előfordulhat, hogy ami egy párttag vagy céges alkalmazott számára csak híradás a külvilág felé, addig az más szemében már mint reklám vagy propaganda jelenik meg. Lehet, hogy nem lesz egyszerű elfogulatlanul olyasmiről írnod, amit az általad képviselt vállalat támogat vagy pártfogol.

Reklám készítése megbízásos alapon

Ez a Wikihírekben tiltott tevékenység.

Az érdekellentét kiküszöbölése

A Wikihíreket bárki szerkesztheti, de ha saját érdekeid ütköznének az oldal céljaival, akkor inkább ne vagy csak nagy körültekintéssel szerkessz:

 1. a rólad, cégedről/szervezetedről vagy annak versenytársairól, terveiről és termékeiről szóló cikkekben;
 2. a cégedről/szervezetedről szóló cikk törlési megbeszélésében.

Ne linkelj a céged/szervezeted honlapjára vagy a róla szóló Wikipédia-cikkre nem releváns cikkekből: ez kéretlen reklámnak minősül! Ügyelj az irányelvek – különösen pedig a semlegesség és az idézés szabályainak – betartására, amikor írsz!

Ha valamilyen okból mégis olyan cikket szeretnél módosítani, amelyhez egyéb érdekeid fűződnek, akkor először a vitalapon mutasd be a változtatást, hogy mások is időben átnézhessék a dolgot.

Az érdekellentét kezelése

Gyakran felmerülő kérdés, hogy egy-egy anyagnak valóban a Wikihírekben van-e a helye vagy sem. Hasonló viták származhatnak abból, hogy egyes szerkesztőknek nincsenek-e olyan hátsó szándékaik, amelyek alááshatják a Wikihírek működését. Ha úgy gondolod, hogy hasonló jellegű összeférhetetlenséget vettél észre, akkor azt az Adminisztrátorok üzenőfalán jelezheted.

Az eljárásról

Ha úgy látod, hogy egy szerkesztőt itteni munkája során a Wikihírekétől idegen érdekek vezetnének, akkor első lépésben hívd fel az illető figyelmét a problémára és hivatkozz erre az irányelvre. Ha nem sikerül dűlőre jutnotok, gondold át még egyszer, hogy nem-e egyszerű tartalmi vitáról van-e szó. Nyilvánvalóvá vált elvi érdekellentét esetén a szerkesztők és az adminisztrátorok ugyanúgy járhatnak el, mintha a semlegesség megsértéséről lenne szó. Viszont összeférhetetlenséget kiáltani csak azért, hogy „eljárhassunk valaki felett”, nem szabad.

Az alapvető tartalmi követelményekről

A Wikihírek főnévterében minden szövegnek meg kell felelnie a semlegesség követelményeinek, illetve a témabeli és szerzői jogi előírásoknak. Mindenkivel szemben elvárás, hogy ezeknek megfelelően hozzon létre új cikkeket és a már meglévőeket ezek szerint értékelje. Feltételezz jóindulatot azokkal szemben, akik szerkesztéseikkel úgy alakítják át a cikkeket, hogy azok megfeleljenek ezen elvárásoknak.

Amíg egy cikk nem nem tesz eleget ezeknek, addig az eredeti szerzők véleménye jobbára irreleváns. Az elvi érdekellentét ellenére megírt cikkekből nem távolítható el jelentős tartalom pusztán erre az irányelvre hivatkozva; ellenben ha felmerül a kétség, akkor a szöveget érdemes alaposan áttanulmányozni rejtett csúsztatások után kutatva.

A civilizált viselkedésről

A vitalapokon és a törlési megbeszélés során írt bántó megjegyzések a cikkről, illetve annak szerzőjéről és motivációiról elvehetik az illető (és mások) kedvét a további szerkesztésektől. Ezért különösen fontos, hogy a véleményed kulturáltan fogalmazd meg. (A durvább megjegyzések kimeríthetik a személyes támadás fogalmát, és ennek megfelelően szankciót vonhatnak maguk után.) A kevésbé sikerült írások alkotóiról feltételezz jóindulatot: indulj ki abból, hogy ők is azért vannak itt, hogy hozzájáruljanak a Wikihírek építéséhez. Lásd még: Wikihírek:Etikett.

Az irányelv használata semlegességi vitáknál

A háttérben megbúvó érdekekből eredve születhet olyan cikk, amelynek hangvétele nem semleges, de ez nem jelenti azt, hogy vita esetén erre az irányelvre hivatkozva szabadon „eljárhatsz mások felett”. A tartalmi viták rendezésének elsődleges módja, hogy a kérdéses szerkesztőt a cikk vitalapjára invitáljuk, és hogy egymás nézeteinek alapos mérlegelése után közös nevezőre jussunk.

És ahogyan nem kellene kezelni

A következő drámai ciklus[1] többször futott már a Wikihíreken, mint ahányszor kellett volna:

 • 1. felvonás: valaki ír egy cikket egy cégről, amelyben az nem a legfényesebb színben jelenik meg.
 • 2. felvonás: megérkezik a cég képviselője, aki (igazolhatóan) elképed és felháborodik a dolgon. Tapasztalat nélkül, sebtében követelőzni kezd, megpróbálva kicsikarni a hőn áhított helyreigazítást.
 • 3. felvonás: az önelégült szerkesztő hevesen kirohan a kérés, mint a cenzúra fenevadja ellen, és ha kell, vissza is állítja a cikk eredeti állapotát.
 • 5. felvonás: a történet boldog véget ér, amint a higgadt szerkesztő mindenkit emlékeztet arra, hogy az itteni cikkek megértésből és semlegességből születnek vala, és azok tartalma elfogadható kell legyen mind a téma kritikusai, mind pártolói számára. Az elfogulatlan hangnem és a megbízható forrásokra való hivatkozás megnyugtatja a kedélyeket.

A történet azonban az ötödik felvonás után/helyett gyakran ismét az elsőnél köt ki. És ez így egyáltalán nem jó.

Ne feledd, hogy ha egy vita során egyértelművé is válik az elvi érdekellentét, mindez azt mutatja, hogy az illető „egyenesen játszik”. Még ha reménytelenül elfogult is lenne a változtatás, amit véd, becsüld meg szerkesztőtársad véleményét, mutass tiszteletet, hivatkozz a forrásokra és az irányelvekre, de legfőképp: légy fair.

Jó tanácsok

Ez a fejezet útmutatóul szolgál azoknak a szerkesztőknek, akiket személyesen érinthet az elvi érdekellentét problémája. A semlegesség fenntartása érdekében azt tanácsoljuk, hogy ne szerkessz vagy hozz létre cikkeket olyan témákban, ahol ilyen probléma fennáll, vagy értelemszerűen fennállhat. A főnévtérben elfogult tartalomnak helye nincs.

Az érdeklődés vállalása

Egyes szerkesztők nyíltan vállalják érdeklődésüket, de ezt mindenki másképp teszi. Vannak, akik a felhasználói lapjukon tüntetik fel, ha kötődnek egy-egy témához. Ez azonban egyáltalán nem kötelező: a Wikihírek nem szabályozza saját személyes adataid megosztását a projekt lapjain. Az itt leírtak csak segítenek áttekinteni az ezzel járó előnyöket és hátrányokat.

Előnyök:

 • az érdeklődés vállalása az építő szándék és a jóindulat egyik jele lehet;
 • az őszinteséget a legtöbben nagyra tartják;
 • segíti az együttműködést másokkal: egy másik szerkesztő segítséget kérhet tőled az adott témában és fordítva.

Hátrányok:

 • a megosztott adatok nem csak melletted, hanem ellened is felhozhatók lesznek később;
 • a témabeli szerkesztéseid nagyobb figyelmet kelthetnek;
 • az érdeklődési köröd nem ruház fel semmilyen különleges joggal: nem leszel tőle döntőbíró a témakörben, sem pedig annak védője. Ha mégis így jársz el, kirívó esetben akár el is tanácsolhatnak a témabeli szerkesztéstől.[2]

Abban az esetben ha egy cég/szervezet áll egy felhasználó mögött, ennek kinyilvánítása után:

 1. könnyebb lesz nyíltan segítséget kérned a többiektől;
 2. mivel az álláspontod ismerté válik, a szerkesztéseidnek szigorúan semlegesnek kell lenniük azokban a cikkekben, amelyekben érdekelt lehetsz. Ennek alternatívájaként arra is kényszerülhetsz, hogy felhagyj az írással a témában. Fontos megjegyezni, hogy ha csak azokat a pontatlanságokat javítod, amelyek egyébként rossz fényt vetnének a vállalatodra, de azokat nem, amelyek jobb színben tüntetik fel, akkor a magatartásod el fog térni a rendes szerkesztőkétől.[3]

Az érdekek védelme

Előfordulhat olyan eset, hogy a külső érdekek és a Wikihírek céljai egybeesnek. Az egyik legkézenfekvőbb példa erre a hírnevet rontó, de forrásokkal alá nem támasztott állítások törlése a cikkekből: ezt bármelyik szerkesztő megteheti és erre bátorítunk is mindenkit. Ez az eljárás elvben kiterjeszthető minden forrás nélküli vagy gyengén alátámasztott, vagyis potenciálisan légből kapott információra. Ebben az esetben az érdekvédelemben aligha van kifogásolnivaló. Ha az egész cikk hasonló módban, illetve ellenséges stílusban íródott, akkor jelölhető azonnali törlésre és ezzel rövid úton el is távolítható. A hasonló (megengedhetetlen) stílusban szerkesztők továbbá adminisztrátori szankciókra is számíthatnak.

A másik oldalról viszont, a kritikus hangvételű anyagok nem távolíthatóak el, ha azokat megbízható források támasztják alá. A vitás esetek és konfliktusok feldolgozása tehát részét képezheti a Wikihírek anyagának. A vitás feleket, illetve álláspontjukat azonban fair módon kell egymás mellé rakni: a cikkek egyensúlyának megbontása egy oldal (személy, csoport, szervezet, termék stb.) védelmében a projekt szelleme ellen való.

Javaslatok a cikkek javítására és új cikkek kérése

Érdekellentét esetén a szerkesztő még gond nélkül használhatja a cikk vitalapját, ahol felvázolhatja elképzeléseit és megkérhet másokat arra, hogy egy-egy változtatási szándékát véleményezzék. Amikor hasonlóképp használsz egy vitalapot, jelezd külön, hogy elvi összeférhetetlenség miatt nem szerkeszted magát a cikket, hogy elkerüld az esetleges félreértéseket.

Nem problémás szerkesztések

Bizonyos szerkesztések még elvi érdekütközés esetén is biztonsággal végrehajthatók, például:

 1. a spam eltávolítása és a visszaállítás vandálok után;
 2. szövegtördelési és helyesírási javítások;
 3. a saját magad által készített, elvi érdekellentétet tükröző részek eltávolítása. Az, hogy magad után feltakaríts, nemcsak hogy megengedett, hanem egyenesen szívesen látott;
 4. a vitalapon előre megbeszélt (és jóváhagyott) szerkesztések végrehajtása.

Ahhoz, hogy valamiről eldöntsd, hogy vitás dolog-e, használd a józan eszed. Amit egy jóhiszemű szerkesztő ellenez, az már vitás.

Médiaállományok

A Wikimedia Commons minden médiafájlt fogad – függetlenül attól, hogy ki készítette és milyen érdekei vannak –, ha az jó minőségű, a formátuma támogatott és a készítője hajlandó azt publikálni valamelyik – a projekt által használt – szabad licenc alatt.

A Magyar Wikihírekbe ugyan nem lehet közvetlenül médiatartalmat feltölteni, de a Commonsba feltöltött anyagok azonnal használhatók azokban a cikkekben, ahol az megfelelő illusztrációként szolgálhat. Kérdéses esetben előbb érdemes a vitalapon felhívni a többiek figyelmét arra, hogy van (lehet) megfelelő kép a cikkhez. Általában viszont elfogadható, ha egy-kettőt azonnal a cikkbe teszel be. Ez lehet akár egy körözési vagy bűnügyi fotó is, ha a cikk ugyanarról az illetőről szól, akiről a kép készült.

Ha figyelmen kívül hagyod ezt az irányelvet…

A Wikihírekben hiába írsz magadról, csoportodról, cégedről vagy egy kedvenc ötletedről, a felküldés után a szöveg ugyanúgy szerkeszthetővé válik mindenki számára, mint a többi, már meglévő írásunk. A felküldéssel elveszted az ellenőrzést a szöveg felett és nem is fogod tudni azt törölni. (A törlését persze attól még indítványozhatod a megfelelő fórumokon.) Tartalmat egyébként sem törlünk csak azért, mert valakinek az nem tetszik. A tartalmi irányelvek mentén bárki hozzáadhat vagy elvehet a szövegből, így ha egyébként számodra kellemetlen dolog is nyilvánosságra került a témáról, az idővel és más által belekerülhet a cikkbe. Nem egy ember járt már pórul így.

Ráadásul ha a cikk nem felel meg a tartalmi követelményeknek, az amúgy is törlésre fog kerülni. (A részletekért lásd a törlési irányelveket.) Ha pedig szerkesztési háborúra adnád a fejed, hogy a cikk számodra megfelelő változatát „megvédd”, előbb-utóbb blokkolva találhatod magad – meglehet, hogy örökre.

Ennél fogva ne készíts könnyelműen reklám- és egyéb (nem megfelelő) cikkeket, különösen ne olyan témában, ami a szíved ügye!

Blokkolás

Azokat a felhasználókat, akikről közreműködéseik alapján megállapítható, hogy csakis vagy elsődlegesen azért vannak itt, hogy valakit (személyt, céget, terméket, szolgáltatást, szervezetet stb.) hirdessenek, figyelmeztetni kell erre az irányelvre hivatkozva. Ha az illető szerkesztési mintája ezután sem változik, akkor a fiók blokkolható.

Szégyen és kiközösítés

A be nem vallott háttér (mivel ebből elvi érdekellentét származhat), ha napvilágra kerül, csúnyán visszaüthet. Wikipédiás szerkesztéseik miatt kongresszusi képviselők, a FOX News és a Microsoft is megütötte már a bokáját, mivel egyes esetekben titokban próbálták javítani a magukról szóló írásokat. Amikor fontolóra veszed, hogy megosztod-e másokkal az érdeklődési köröd (vagy a háttered részleteit), akkor vedd figyelembe, hogy még ha nem is teszed, az később az akaratodon kívül is kiderülhet és a károdra lehet.

Lábjegyzet

 1. A dráma egy lehetséges értelmezéséről lásd: Wikipédia:Wikidráma.
 2. A Wikihírek cikkei nem szolgálhatnak propaganda vagy védőbeszéd gyanánt; a saját vélemények terjesztése nem megengedett. Bővebben: Wikihírek:Mi nem való a Wikihírekbe?
 3. Lásd még: Wikipedia:Writing for the enemy (angolul).